Η κατασκευή του 3ο Δημοτικού Σχολείου αποπερατώθηκε το 1965, μετά από αρκετές δυσκολίες, όπως ανυπαρξία διαθέσιμου χώρου, πολιτικές παρεμβάσεις, ανεπαρκής χρηματοδότηση εργασιών και υλικοτεχνικών υποδομών.

Πιο κάτω, μπορείτε να δείτε την σημερινή κτιριακή εικόνα του σχολείου.