Καλούμε όλους τους μαθητές Δημοτικών & Γυμνασίων να συμμετάσχουν στο Σεμινάριο Στρατηγικής & Δεξιοτήτων που διοργανώνουμε σε συνεργασία με την Patras Stratego Team.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η γνωριμία με το παιχνίδι Stratego και η εξάσκηση του μυαλού μέσα από την διασκέδαση.